Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu ZSE.pl, opartego na platformie WordPress, na którym udostępniane są darmowe ogłoszenia. Korzystając z naszego serwisu, akceptujesz poniższe warunki.

  1. Warunki ogólne a) Serwis ZSE.pl służy jako platforma umożliwiająca wystawianie i przeglądanie ogłoszeń w różnych kategoriach. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść ogłoszeń, a wszelkie transakcje zawierane na podstawie ogłoszeń są umowami między użytkownikami.

b) Wszelkie informacje zamieszczone na stronie ZSE.pl mają charakter ogólny i nie stanowią porad prawnych, finansowych ani innych. Użytkownicy korzystają z serwisu na własne ryzyko i powinni dokładnie sprawdzić informacje przed podjęciem jakichkolwiek działań.

  1. Rejestracja i konta użytkowników a) Aby wystawiać ogłoszenia na stronie ZSE.pl, konieczna jest rejestracja konta użytkownika. W trakcie rejestracji należy podać prawdziwe, aktualne i kompleksowe informacje. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła i za wszelkie działania podjęte za pośrednictwem swojego konta.

b) Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji danych podanych podczas rejestracji oraz do zablokowania lub usunięcia konta użytkownika, jeśli stwierdzimy naruszenie niniejszego regulaminu lub podejrzewamy, że podane informacje są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd.

  1. Zasady ogłaszania a) Ogłoszenia muszą być zgodne z obowiązującym prawem, nie mogą naruszać praw autorskich, praw własności intelektualnej ani praw osób trzecich.

b) Treść ogłoszeń powinna być jasna, rzetelna i zgodna z rzeczywistością. Nie wolno stosować treści wprowadzających w błąd lub fałszywych informacji.

c) Ogłoszenia nie mogą zawierać treści obraźliwych, wulgarnych, dyskryminujących, groźnych ani niezgodnych z zasadami moralności.

d) Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia, usunięcia lub edycji ogłoszeń, które nie spełniają wymienionych powyżej warunków lub które uważamy za nieodpowiednie.

  1. Odpowiedzialność a) Serwis ZSE.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani za ewentualne szkody, straty czy konsekwencje wynikające z korzystania z serwisu lub zawierania transakcji z innymi użytkownikami.

b) Użytkownicy są odpowiedzialni za wszelkie informacje i dane przekazywane przez siebie w ramach serwisu ZSE.pl. Użytkownicy zapewniają, że posiadają odpowiednie prawa do udostępnianych treści i nie naruszają praw osób trzecich.

  1. Zmiany w regulaminie Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie. Każde zmiany będą publikowane na stronie ZSE.pl. Zalecamy regularne sprawdzanie regulaminu w celu śledzenia zmian.

Jeśli masz pytania dotyczące naszego regulaminu, prosimy o kontakt z nami.